Đánh giá trường trung học theo bộ tiêu chuẩn mới

Bộ GD-ĐT vừa chính thức đưa dự thảo quy định về tiêu chuẩn đánh giá trường trung học lên mạng để xin ý kiến. Bộ tiêu chuẩn mới lần này được hình thành trên cơ sở tích hợp các bộ tiêu chuẩn hiện hành, có điều chỉnh lại cho phù hợp.

Lãnh đạo Bộ GD-ĐT cho biết, tiêu chuẩn đánh giá trường trung học là căn cứ để xác định nội dung đánh giá của các hoạt động như kiểm định chất lượng giáo dục trường trung học, công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia, công nhận trường trung học đạt tiêu chuẩn trường học thân thiện, học sinh tích cực, thanh tra toàn diện nhà trường.

Bộ tiêu chuẩn mới được xây dựng trên quan điểm tiếp cận: Chất lượng là sự phù hợp với mục tiêu. Các tiêu chuẩn, tiêu chí vừa nhằm đánh giá thực trạng của nhà trường, vừa có tính chất định hướng cho nhà trường phấn đấu vươn lên. Bộ tiêu chuẩn hướng đến việc đánh giá các yếu tố đầu vào, quá trình, đầu ra trong mối quan hệ với bối cảnh xã hội của hoạt động giáo dục. Số lượng tiêu chuẩn, tiêu chí vừa đủ để bao quát được những vấn đề cơ bản, quan trọng nhất tạo nên chất lượng của nhà trường. Trong bộ tiêu chuẩn mới, các chỉ số là định tính để định hướng cho nhà trường thực hiện tự đánh giá.

Cũng theo Bộ GD-ĐT, sau khi bộ tiêu chuẩn được ban hành, các Vụ, Cục thuộc Bộ sẽ hướng dẫn chi tiết nội dung, mức độ yêu cầu cần đạt được ở mỗi chỉ số để phù hợp với từng hoạt động đánh giá trường trung học theo các mục đích đã nêu ở trên.

Nguồn: Dân Trí

Advertisements
This entry was posted in Văn bản Pháp luật. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s